Skip to content

Start 2 Runners studeren af op de Natuurloop in Lier!

Op zondag 2 oktober startten Mark, Sihame, Wendy, Lisette, Yuke, Bram, Karen, Yve, Tommy, Evi, Lieve, Barbara, Joke, Bart, Liesbet en Hilde aan hun uitdaging: in ongeveer 10 weken 5km ononderbroken lopen in ongeveer 30 minuten. Onder begeleiding van Pieter en Else tekenden zij 3 maal per week present aan de piste om met wandel- en loopintervallen mondjesmaat hun trainingsvolume op te drijven.

Goed gestart!

De zon zorgde voor wat extra motivatie in de mooie nazomer. De eerste trainingen liepen dan ook gezwind voorbij. Naast het lopen werd er goed gestretcht, op een afwisselende manier opgewarmd – soms kwam daar zelfs een set speelkaarten aan te pas – ook het planken en muurzitten werden niet geschuwd. Naarmate de trainingen vorderden leerden de starters elkaar beter kennen. Sommigen werkten af en toe hun sessie op verplaatsing, maar plichtsgetrouw af om van zodra het paste opnieuw aan te sluiten bij de enthousiaste groep. Ook op Whatsapp was het ijs stilaan gebroken vlogen de aanmoedigingen in het rond. Ondanks de aansporingen en de rustige opbouw moesten enkele starters op doktersadvies de handdoek in de ring gooien – als echte volhouders sluiten zij na nieuwjaar opnieuw aan bij de volgende sessie.

Op 11 november had de groep al voldoende ervaring opgedaan om het parcours van de veldloop te verkennen en goed te keuren. Ondanks de nijdige bergjes en scherpe draaien waren er enkel lachende gezichten te bespeuren op de foto’s. De kilometers begonnen de daaropvolgende trainingen flink de hoogte in te gaan – het bewijs daarvan werd met Strava-snapshots gestaafd. Het werd stilaan tijd om uit te kijken naar de finale – een deelname aan de 5K Natuurloop in Lier.

Om z’n pupillen tot deelname te motiveren durfde Pieter het aan hen een tegenprestatie voor hem te laten kiezen indien ze allen de eindmeet haalden. Er volgde een lang debat waarin in de groep coalities gevormd werden rond hetzij een nieuwjaarsdrink, hetzij een nieuwjaarsduik. Slechts enkel letters verschil, maar toch een uitdaging van verschillende orde. Het werd geen van beiden maar wat het wel is geworden is meteen duidelijk op de foto’s van de wedstrijd – zoek de vreemde eend in de bijt!

Wat een top groep!

De natuurloop verliep fantastisch – koud, maar onder een stralende zon liepen onze starters allen hun natuurloop uit. Het werd een geweldige apotheose voor deze zeer fijne en gemotiveerde groep. Ze hebben het fantastisch gedaan en we hopen dat de loopmicrobe hen nu goed te pakken heeft. Gefeliciteerd!

Na nieuwjaar herstart de start2run met zowel een 5km als een 5 tot 10km, eindigend op onze eigen 5K en 10K wedstrijd op zondag 19 maart. We verwelkomen de groep dan ook om de lente tegemoet te lopen door aan te sluiten bij onze 5K tot 10K sessie!

Hartelijk dank aan Pieter en Else om de groep de afgelopen maanden zo enthousiast te coachen!