Opmerkingen en rechtzettingen worden ingewacht tot 26-5-2017. Daarna worden de notulen definitief.

 

RAM vzw

 

 

 

Notulen van de Algemene Vergadering van 20 april 2017

 

 

 

Aanwezig: Beckers Serge, De Prins Frans, De Wolf Kathleen,  Hendrickx Marcel  Jacobs Jasper, Pottiez Marc, Roelants Dieter, Verhelst Filip, Vermuunicht Andreas, Wonnink Johan

 

 

 

Vertegenwoordigd: De Borger Pascale, De Brandt Kristine, Ilands Magda, Kocken Marcel, Vandenbempt Christiane, Van Lierde Jozef,

 

Verontschuldigd: Pepermans Joan

 

 

 

1.     Er zijn 16 stemmen aanwezig op een totaal van 80

 

2.     De algemene vergadering verkiest unaniem Serge Beckers tot bestuurder in een vacant mandaat tot januari 2021.