Afdrukken
Categorie: Nieuws
Hits: 2221

Opmerkingen en rechtzettingen worden ingewacht tot 20-2-2017. Daarna worden de notulen definitief.

 

RAM vzw

 

 

 

Notulen van de Algemene Vergadering van 15 januari 2017

 

 

 

Aanwezig: Cortvrindt Johan, De Borger Pascale, De Brandt Kristine, De Brandt Willem, De Coster Sarah, De Greef Greetje, De Prins Frans, De Wolf Kathleen, Eysackers Kevin, Geers Nadine, : Hendrickx Marcel, Ilands Magda,  Jacobs Jasper, Lauwers Sofie, Luytens Hilde, , Pepermans Joannes, Smeyers Johan, Teugels Kathleen, Vankan Mariano, Van Nieuwenhuyse Els, Van Nuffel Else, Van Opstal Jeroen, Verboven Dennis, Verhelst Filip, Woestenborghs Bert, Woestenborghs Marthe, Wonnink Johan

 

 

 

Vertegenwoordigd: Pottiez Marc, Van Lierde Jozef,

 

 

 

1.     Er zijn 29 stemgerechtigden aanwezig op een totaal van. 73

 

2.     Voorzitter Jasper Jacobs verwelkomt de aanwezigen. Hij blikt terug op het afgelopen jaar.

 

3.     Ter vervanging van Willem De Brandt, Frans De Prins, Marcel Hendrickx, Jasper Jacobs, Joannes Pepermans, Marc Pottiez en Johan Smeyers, wiens mandaten verstreken zijn worden Frans De Prins, Marcel Hendrickx, Jasper Jacobs, Joannes Pepermans, Marc Pottiez, Dieter Roelants en Johan Wonnink tot bestuurder verkozen.

 

4.     Er zijn geen voorstellen tot wijziging van de statuten.

 

5.     Het jaarverslag, de rekeningen, en de balans van het sportjaar 2015-2016 worden voorgesteld en goedgekeurd

 

6.     De begroting voor het sportjaar 2016-2017 wordt voorgesteld en goedgekeurd.

 

7.     Johan Wonnink en Hilde Van Deun hebben de rekeningen gecontroleerd. Zij bevestigen dat zij vastgesteld hebben dat de boekhouding op een correcte wijze is uitgevoerd

 

8.     De Algemene Vergadering verleent ontlasting aan de bestuurders voor het uitoefenen van hun mandaat en gestelde daden tijdens het sportjaar 2015-2016.

 

9.     Er waren geen officiële interpellaties toegekomen.

 

10.   Voorzitter Jasper Jacobs sluit de vergadering.