Afdrukken
Categorie: Nieuws
Hits: 2663

Opmerkingen  en  rechtzettingen worden ingewacht tot 8-3-2016. Daarna worden de notulen definitief. 

 


RAM vzwNotulen van de Algemene Vergadering van 29 januari 2016Aanwezig: Beckers Serge, Bonte Dirk, De Borger Pascale, De Brandt Kristine, De Brandt Willem, De Coster Sarah, De Greef Greetje, De Prins Frans, De Wolf Kathleen, Eysackers Kevin, Geers Nadine,  Jacobs Jasper, ,Joris Geert,  Lauwers Sofie, Mentens Margot, Pepermans Joannes,  Pottiez Marc, Smeyers Johan, Teugels Kathleen, Van Damme Benediekt, Vankan Mariano, Van Lierde Jozef, Van Nieuwenhuyse Els, Van Nuffel Else, Van Opstal Jeroen, Verboven Dennis, Verboven Natalie,  Woestenborghs Bert, Woestenborghs Marthe, Wonnink Johan

 

Vertegenwoordigd: De Cat Greet, Ilands Magda

 

Verontschuldigd: Hendrickx Marcel 1. Er zijn 32 stemgerechtigden aanwezig op een totaal van. 64

 2. Voorzitter Jasper Jacobs verwelkomt de aanwezigen. Hij blikt terug op het afgelopen jaar. en beschrijft de problemen waarmee we geconfronteerd worden.

 3. Benediekt Van Damme  vraagt de Algemene Vergadering om ontslagen te worden als bestuurder. De Algemene Vergadering aanvaardt dit ontslag. Er zijn geen kandidaten om haar te vervangen.

 4. Er zijn geen voorstellen tot wijziging van de statuten.

 5. Het jaarverslag wordt voorgesteld door voorzitter Jasper Jacobs en secretaris Frans De Prins.

 6. Johan Wonnink en Kevin Eysackers hebben de rekeningen gecontroleerd. Zij bevestigen dat zij vastgesteld hebben dat de boekhouding op een correcte wijze is uitgevoerd.  Zij danken de penningmeester voor de zorgvuldigheid van werken.

 7. Secretaris Frans De Prins brengt verslag uit over de rekeningen, de balans en het ontwerp van begroting voor het huidige werkjaar.

 8. De balans en jaarrekeningen voor het sportjaar 2014-205 worden goedgekeurd.

 9. De begroting voor het sportjaar 2015-2016 wordt goedgekeurd.

 10. De Algemene Vergadering verleent ontlasting aan de bestuurders voor het uitoefenen van hun mandaat en gestelde daden tijdens het sportjaar 2014-2015.

 11. Er waren geen officiële interpellaties toegekomen. 

 12. Voorzitter Jasper Jacobs sluit de vergadering.