Opmerkingen en rechtzettingen worden ingewacht tot 28 februari. Daarna wordt het verslag definitief.

 

RAM vzw

 

 

 

 

 

Notulen van de Algemene Vergadering van 30 januari 2015

 

 

 

Aanwezig: Beckers Serge, Bonte Dirk, De Borger Pascale, De Brandt Kristine, De Brandt Willem, De Prins Frans, De Wolf Kathleen, Eysackers Kevin, Geers Nadine, Goovaerts Ronny, Heirbaut Emma, Hendrickx Marcel, Jacobs Jasper, , Lauwers Sofie, Mentens Margot, Pepermans Joannes,  Pottiez Marc, Smeyers Johan, Teugels Kathleen, Truyens Jasper, Van Damme Benediekt, Van Herck Hans, Van Hoyweghen Leen, Vankan Mariano, Van Lierde Jozef, Van Nieuwenhuyse Els, Van Nuffel Else, Van Opstal Jeroen, Verbeeck Falco, Verboven Dennis, Verboven Natalie,  Wilmet Britt, Woestenborghs Bert,

 

 Vertegenwoordigd: Ilands Magda, Woestenborghs Marthe

 

 


 1. Er zijn35 stemgerechtigden aanwezig op een totaal van. 64

   

 2. Voorzitter Jasper Jacobs verwelkomt de aanwezigen. Hij blikt terug op het afgelopen jaar.

   

   

 3. Jasper Truyens en FransVan den bergh vragen de Algemene Vergadering om ontslagen te worden als bestuurder. De Algemene Vergadering aanvaardt dit ontslag.

   

 4. Er zijn geen voorstellen tot wijziging van de statuten.

   

 5. Het jaarverslag wordt voorgesteld door voorzitter Jasper Jacobs en secretaris Frans De Prins.

   

 6. Secretaris Frans De Prins brengt verslag uit over de rekeningen, de balans en het ontwerp van begroting voor het huidige werkjaar.

   

 7. Dirk Bonte en Ronny Goovaerts hebben de rekeningen gecontroleerd. Zij bevestigen dat zij vastgesteld hebben dat de boekhouding op een correcte wijze is uitgevoerd.  Zij danken de penningmeester voor de zorgvuldigheid van werken;

   

 8. De balans en jaarrekeningen voor het sportjaar 2013-2014 worden goedgekeurd.

   

 9. De begroting voor het sportjaar 2014-2015 wordt goedgekeurd.

   

 10. De Algemene Vergadering verleent ontlasting aan de bestuurders voor het uitoefenen van hun mandaat en gestelde daden tijdens het sportjaar 2013-20143.

   

 11. Er waren geen officiële interpellaties toegekomen.

   

 12. Voorzitter Jasper Jacobs sluit de vergadering.