Opmerkingen en rechtzettingen worden ingewacht tot 21-2-2020. Daarna worden de notulen definitief.

Notulen van de Algemene Vergadering van 18 januari 2020

 

Aanwezig: Bosquet Pascal, Cortvrindt Johan, De Borger Pascale, De Prins Frans, De Wolf Kathleen, François Marc, Geers Nadine, Jedema Karen, Kempenaers Bert, Lauwers Sofie, Luytens Hilde, Pepermans Joannes, Pottiez Marc, Roelants Dieter, Van Damme Benediekt, Van de Voorde Katrijn, Vankan Mariano, Van Krieken Chris, Van Lierde Jozef, Van Nuffel Else, Van Opstal Jeroen, Verboven Dennis, Verhelst Filip, Woestenborghs Bert, Woestenborghs Marthe.

 

Vertegenwoordigd: Venstermans Chris

 

Verontschuldigd: Beckers Serge, De Maeyer Wim, De Smet Yari, Hendrickx Marcel, Jacobs Jasper, Sneijers Hedwig, Van Campenhout Luc

 

  1. Er zijn 26 stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd op een totaal van 60
  2. Het welkomstwoord van voozitter Jasper Jacobs wordt voorgelezen door zijn echtgenote.
  3. De algemene vergadering aanvaardt het onstlag van bestuurders Johan Wonnink en Greetje De Greef.
  4. Het jaarverslag, de rekeningen en de balans van het sportjaar 2018-2019 worden voorgesteld en goedgekeurd.
  5. De begroting voor het sportjaar 2019-2020 wordt voorgesteld en goedgekeurd.
  6. Rob verschaeren heeft de rekeningen gecontroleerd. Hij bevestigt dat hij vastgesteld heeft dat de boekhouding op een correcte wijze is uitgevoerd.
  7. De Algemene Vergadering verleent ontlasting aan de bestuurders voor het uitoefenen van hun mandaat en gestelde daden tijdens het sportjaar 2018-2019.
  8. De vergadering wordt gesloten.