Opmerkingen en rechtzettingen worden ingewacht tot 20-2-2019. Daarna worden de notulen definitief.

RAM vzw

 

Aanwezig: Cortvrindt Johan, Daelemans Sofie, De Borger Pascale, De Greef Greetje, De Maeyer Wim, De Prins Frans, De Wolf Kathleen, Doms Emma, Geers Nadine, Ilands Magda, Jacobs Jasper, Jedema Karen,  Lauwers Sofie, Luytens Hilde, Pepermans Joannes,  Pottiez Marc, Roelants Dieter, Smeyers Johan, Tchimou Benedikt, Van Damme Benediekt, Van de Voorde Katrijn, Vankan Mariano, Van Nuffel Else, Van Opstal Jeroen, Verboven Dennis, Verhelst Filip,  Woestenborghs Bert, Woestenborghs Marthe, Wonnink Johan, Ziarczyk Martha

 

Vertegenwoordigd: François Marc, Kocken Marcel, Van Lierde Jozef

 

Verontschuldigd: Beckers Serge, Hendrickx Marcel

 

  1. Er zijn 33 stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd op een totaal van 70
  2. Voorzitter Jasper Jacobs verwelkomt de aanwezigen.
  3. Greetje De Greef wordt verkozen tot bestuurder met een mandaat tot januari 2021.
  4. Er zijn geen voorstellen tot wijziging van de statuten.
  5. Het jaarverslag, de rekeningen en de balans van het sportjaar 2017-2018 worden voorgesteld en goedgekeurd.
  6. De begroting voor het sportjaar 2018-20189 wordt voorgesteld en goedgekeurd.
  7. Jean Quaethoven heeft de rekeningen gecontroleerd. Hij bevestigt dat hij vastgesteld heeft dat de boekhouding op een correcte wijze is uitgevoerd. 
  8. De Algemene Vergadering verleent ontlasting aan de bestuurders voor het uitoefenen van hun mandaat en gestelde daden tijdens het sportjaar 2017-2018.
  9. Voorzitter Jasper Jacobs sluit de vergadering.