Opmerkingen en rechtzettingen worden ingewacht tot 21-2-2018. Daarna worden de notulen definitief.

RAM vzw

 

Notulen van de Algemene Vergadering van 20 januari 2018

 

Aanwezig: Cortvrindt Johan, De Brandt Kristine, De Greef Greetje, De Maeyer Wim, De Prins Frans, De Wolf Kathleen, Eysackers Kevin, François Marc, Geers Nadine, Ilands Magda, Jacobs Jasper, Jedema Karen,  Lauwers Sofie, Luytens Hilde, Mohamed Shadi, Pepermans Joannes,  Pottiez Marc, Roelants Dieter, Smeyers Johan, Tchimou Benedikt, Van Damme Benediekt, Vangenechten Johan, Vankan Mariano, Van Lierde Jozef, Van Nuffel Else, Van Opstal Jeroen, Verboven Dennis, Verhelst Filip,  Woestenborghs Bert, Woestenborghs Marthe, Wonnink Johan

 

Vertegenwoordigd: De Borger Pascale, Kocken Marcel, Vandenbempt Christiane, Vermunicht Andreas.

 

Verontschuldigd: Beckers Serge, Hendrickx Marcel

 

  1. Er zijn 34 stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd op een totaal van 71.
  2. Voorzitter Jasper Jacobs verwelkomt de aanwezigen. Hij blikt terug op het afgelopen jaar.
  3. Benediekt Van Damme wordt verkozen tot bestuurder met een mandaat tot januari 2021.
  4. Er zijn geen voorstellen tot wijziging van de statuten.
  5. Het jaarverslag, de rekeningen en de balans van het sportjaar 2016-2017 worden voorgesteld en goedgekeurd.
  6. De begroting voor het sportjaar 2017-2018 wordt voorgesteld en goedgekeurd.
  7. Kathleen De Wolf Pascale De Borger hebben de rekeningen gecontroleerd. Zij bevestigen dat zij vastgesteld hebben dat de boekhouding op een correcte wijze is uitgevoerd. 
  8. De Algemene Vergadering verleent ontlasting aan de bestuurders voor het uitoefenen van hun mandaat en gestelde daden tijdens het sportjaar 2016-2017.
  9. Er waren geen officiële interpellaties toegekomen.
  10. Voorzitter Jasper Jacobs sluit de vergadering.