Afdrukken
Categorie: Algemene Vergadering
Hits: 341

Hieronder de notulen van de algemene vergadering. Opmerkingen worden verwacht tot 1 maart 2021. Daarna worden de notulen definitief.

 

RAM vzw

 

Notulen van de Algemene Vergadering van 30 januari 2021

 

Aanwezig: Beckers Serge, Bossekota Juie, Cortvrindt Johan, De Borger Pascale,  De Maeyer Wim, De Prins Frans, De Prins Michaël, De Wolf Kathleen, Geers Nadine, Huyck Jonas, Jacobs Jasper, Jedema Karen,  Lauwers Sofie, Leemans Annemie, Luytens Hilde, Moens Marisa, Pepermans Joannes,  Pottiez Marc, Roelants Dieter, Van Damme Benediekt, Van Krieken Chris, Van Nuffel Else, Van Opstal Jeroen, Venstermans Chris, Verboven Dennis, Verhelst Filip,  Woestenborghs Bert, Woestenborghs Marthe

 

Vertegenwoordigd: Blomme Timothy, François Marc, Ilands Magda, Kocken Marcel, Van Lierde Jozef

 

Verontschuldigd: Hendrickx Marcel

 

  1. Er zijn 33 stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd op een totaal van 54.
  2. Voorzitter Jasper Jacobs verwelkomt de aanwezigen.
  3. Er zijn geen voorstellen tot wijziging van de statuten.
  4. Het jaarverslag, de rekeningen en de balans van het sportjaar 2019-2020 worden voorgesteld en goedgekeurd.
  5. De begroting voor het sportjaar 2020-2021 wordt voorgesteld en goedgekeurd.
  6. Samian Vermeir en Jan Heyninck hebben de rekeningen gecontroleerd. Zij bevestigen dat zij vastgesteld hebben dat de boekhouding op een correcte wijze is uitgevoerd.
  7. De Algemene Vergadering verleent ontlasting aan de bestuurders voor het uitoefenen van hun mandaat en gestelde daden tijdens het sportjaar 2019-2020.
  8. Worden verkozen tot bestuurder met een mandaat tot januari 2025 ter vervanging van Beckers Serge, De Prins Frans, Hendrickx Marcel, Jacobs Jasper, Pepermans Joannes, Pottiez Marc, Roelants Dieter, Van Damme Benediekt en Verhelst Filip, wier mandaten verstreken waren:                  Beckers Serge, De Prins Frans, Hendrickx Marcel, Heyninck Jan, Jacobs Jasper,Pepermans Joannes, Roelants Dieter, Van Damme Benediekt, Verhelst Filip, Verheyden Dirk, Vermeir Samian en Woestenborghs Marthe.
  9. Er waren geen officiële interpellaties toegekomen.
  10. Voorzitter Jasper Jacobs sluit de vergadering.