Skip to content

AV bevestiging stemgerechtigde leden

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
We wensen je uit te nodigen op de Algemene Vergadering van RAM op zaterdag 27 januari 2024 van 13u00 tot 15u00 in het DORPSHUIS Hombeek. Om praktische en formele redenen help je ons door ten laatste woensdag 10 januari 2024 op deze uitnodiging te antwoorden:
Naam
De wet schrijft voor dat je kan enkel kan stemmen als je meerderjarig bent. Ontvang je deze uitnodiging als ouder van een minderjarig lid, vul dan je naam als ouder in. Ontvang je de uitnodiging op email adressen van beide ouders, dan zijn beide ouders stemgerechtiged. (meer info onderaan).
Ik
(**) Elk stemgerechtigd lid kan zich laten vertegenwoordigen door een volmacht te geven aan een ander stemgerechtigd lid. Iedereen kan maximaal één volmacht bezitten, met andere woorden, de ontvanger van de volmacht mag niet al voor iemand anders per volmacht stemmen.
Kandidaat-bestuurders
Heb je de indruk dat sommige van de club aspecten beter kunnen, heb je daar concrete ideeën over en de ambitie om er mee je schouders onder te zetten ? Hulp is welkom en nodig, in de vorm en met de energie/tijd die je er aan wenst te besteden. Wens je toe te treden tot het bestuur, dan is de Algemene Vergadering het moment waarop dat kan. Dien je kandidatuur in en dan kom je op het stembiljet.
Vragen voor het bestuur
Heb je een vraagvoor het bestuur, dan kan je die altijd stellen via https://ram-atletiek.be/contact/ of aan iemand van het bestuur. Een Algemene Vergadering volgt een voorgeschreven dagorde, waarin plaats is voor vragen van leden. De voorschriften vereisen dat zulke vragen door 5 leden gesteund worden.
Duiding stemrecht RAM
In een VZW onderscheiden zich werkende leden en toegetreden leden. Werkende leden dragen bij tot de werking van de vereniging, toegetreden leden nemen enkel deel aan de activiteiten van de vereniging zonder bij te dragen aan haar werking. Het bestuursorgaan van RAM heeft in 2021 de beslissing genomen om de nominatieve lijst van werkende leden aan te passen aan deze filosofie.
Concreet betekent dit dat
– iedere meerderjarige (al dan niet toegetreden lid) die het vorige sportjaar actief deelnam aan de werking van de vereniging, en
– ieder toegetreden lid of ouder van een minderjarig toegetreden lid dat vorig jaar de club sportief vertegenwoordigde,
wordt uitgenodigd om te stemmen in de algemene vergadering van de vereniging.
De nominatieve lijst wordt opgesteld op basis van voor het bestuur beschikbare criteria (specifiek de inzet bij activiteiten, sportieve vertegenwoordiging, actief als jury, als trainer,…).
Daarnaast kan elk meerderjarig toegetreden lid of één ouder van een toegetreden minderjarig lid dat het vorige jaar en huidige jaar bij RAM is aangesloten zich op eigen initiatief kandidaat stellen als stemgerechtigd lid. Hun lidmaatschap wordt bevestigd door het bestuursorgaan.
Daar jij deze uitnodiging ontving, behoor je tot de stemgerechtigde leden, en verwachten we nog enkel een bevestiging zoals hierboven gevraagd.