Voordelen, kortingen, varia

JOUW VOORDELEN

Een atletiekjaar duurt een volledig jaar. Ook in de zomervakantie blijven we trainingen organiseren en kan je aan wedstrijden deelnemen.

Elke week ben je minstens 2 keer welkom om onder begeleiding van opgeleide trainers te atletieken. Je krijgt bij de jeugd een algemene opleiding. Vanaf cadet wordt er vaker getraind en gespecialiseerd.

Elke week kan je wel ergens deelnemen aan een wedstrijd. Enkele wedstrijden staan onze trainers je bij voor je opwarming en om je te leren hoe je aan een wedstrijd deelneemt.

Je neemt gratis deel aan de meeste eigen organisaties, oa. de veldloop en de 10km van Mechelen

Het hele jaar door ben je verzekerd.

Bij je eerste aansluiting is het lidgeld 25€ hoger dan voor reeds aangesloten atleten. Je ontvangt hiervoor in ruil een waardebon van 25€ die je bij onze shirtsponsor Duffel Running Store kan inruilen voor je clubshirt. Deze regeling geldt niet voor kangoeroes.

 

JOUW KORTINGEN

Als 3de, 4de , … aangesloten familielid of als lid, genietend van verhoogde tegemoetkoming via de mutualiteit, zijn er lagere lidgelden van toepassing. Je vind deze terug in de respectievelijke tabellen.

Je kan, volgens deelname aan het clubleven, tijdens het sportjaar enkele kortingen verdienen tot het vermelde minimumbedrag bereikt wordt. Vanaf 1 september wordt het verdiende bedrag terugbetaald op de rekening, waarmee het lidgeld is betaald. Indien iemand een andere rekening wil gaan gebruiken, kan hij dat doorgeven als de rekening op dezelfde naam staat als de vorige.

We wensen iedereen aan te moedigen om alle facetten van ons clubleven ten volle te beleven. Naast het regelmatig bijwonen van trainingen willen we je laten deelnemen aan de verschillende evenementen die de club een jaar rond opzet. Deze deelname is in de eerste plaats voor jouw ontwikkeling als blijvende sporter belangrijk, en anderzijds nodig voor een vlotte cluborganisatie. We hopen een ruime cultuur van sportkameraden te bestendigen, geenszins om enkel een competitief clubje te worden.

Per clubfacet waar je aan deelneemt, heb je recht op één korting van 5€ (2,5€ voor personen met verhoogde tegemoetkoming) en dit tot het minimum lidgeldbedrag uit de tabel bereikt wordt.

De 4 facetten zijn :

 1. Deelnemen aan een RAM sportevent
 • Van benjamins, pupillen, miniemen en recreanten wordt hiervoor gevraagd om deel te nemen aan minstens 1 sportevent georganiseerd door RAM of waar RAM als team aan deelneemt. In het bijzonder denken we daarbij aan :
  • RAMorganisaties als oefencross Kapelle o/d Bos, veldloop 11 november, 10 km van Mechelen, …
  • RAMteam wedstrijden als interclub, PK estafette, …

Wanneer voor de teamwedstrijden het aantal ingeschreven of aanwezige RAM-atleten het onmogelijk maakt om deel te nemen, volstaat het aanwezig te zijn als reserve die eventueel kan deelnemen en als supporter.

 • Van cadetten, scholieren en masters wordt hiervoor gevraagd om deel te nemen aan de BVV in hun categorie.

Wanneer de ploegopstelling het onmogelijk maakt om effectief deel te nemen, volstaat het aanwezig te zijn als reserve die eventueel kan deelnemen en als supporter. Wanneer de club deze atleten nodig heeft voor effectieve deelname aan de BVV of Nationale interclub AC is dit een bijkomende voorwaarde.

 • Van juniors en seniors wordt hiervoor gevraagd om deel te nemen aan de BVV AC.

Wanneer de ploegopstellin het onmogelijk maakt om effectief deel te nemen, volstaat het aanwezig zijn als reserve die eventueel kan deelnemen en als supporter.

 

 1. Deelnemen aan een RAM regelmatigheidscriterium, zijnde veldloop, indoor, outdoortrofee of RAM roadcriterium (zie op website bij ‘Uitslagen’)

Benjamins, pupillen en miniemen mogen hun indoorwedstrijden laten meetellen voor het nodige aantal veldlopen.

Eén of meerdere indoor- of outdoorwedstrijden mogen hierbij vervangen worden door wegwedstrijden om aan het nodige aantal te komen. In dit laatste geval dien je deel te nemen in de kleuren van RAM, met RAM als clubnaam, en dien je ons in te lichten van de uitslag. Een marathon telt hierbij voor twee wedstrijden.

 

 1. Als je zelf of een familielid van jou meewerkt aan de organisatie van den RAM activiteit als medewerker of jurylid

De vrijwilligerslijst is terug te vinden onder info > vrijwilligers.

De medewerking duurt daarbij de volledige duur van de taak met een maximum van een halve dag.

Indien een ouder met meerdere aangesloten kinderen meewerkt, geldt de korting onmiddellijk voor alle kinderen.

Als er meer kandidaten zijn dan we zinvol kunnen inzetten als medewerkers, zal RAM trachten dit billijk te spreiden, rekening houdend met de specifieke noden van de organisatie.

De korting kan ook verdiend worden door de verkoop van 5 dozen wafels en/of truffels bij onze jaarlijkse actie. In dit geval geldt de korting slechts voor 1 lid.

 

 1. De 4de korting wordt op dezelfde wijze verdiend als de vorige

 

VARIA

Recreanten kunnen enkel met een dagvergunning deelnemen aan pistewedstrijden en veldlopen.

Je aansluiting bij RAM blijft lopen tot dat je zelf je ontslag geeft in de overgangsperiode of je door de club an de ledenlijst geschrapt wordt.