Regionale Atletiekverenigingen Mechelen                                        
  Woon je in de regio Mechelen - Willebroek - Kapelle o/d Bos, dan ben je voor atletiek bij RAM op het juiste adres. Wij laten onze leden op verantwoorde wijze aan atletiek doen.                   
  Zodra je normaal naar de 3e kleuterklas kan, laten we jou puur recreatief sporten. Hoe ouder je wordt, hoe meer ook de kans geboden wordt om naast dit recreatieve ook prestatiegericht te sporten.               
                                             
  Kennis maken                                          
  Je mag driemaal aan de trainingen deelnemen om van atletiek en van RAM te proeven. Meld je telkens aan bij de trainers.                            
  Geef je naam en contactgegevens door. In september en oktober ben je dan ook al verzekerd tegen ongevallen.                              
                                             
  Eerste inschrijving : aansluiting bij RAM                                        
  Vraag bij de aanwezige clubverantwoordelijken of trainers reeds naar de benodigde inschrijvingsformulieren, zodat je deze kan nalezen en voorbereiden.                      
  Na de proeftrainingen word je lid door deze formulieren via de clubbrievenbus terug te bezorgen en bij overschrijving van je lidgeld.                           
                                             
  De 'Aansluitingskaart' dien je éénmalig , dus bij je eerste inschrijving, in te vullen en ondertekend terug te bezorgen. Deze kaart vind je ook op de website bij info -> formulieren.                  
  De 'Aanvraag Vergunning' bezorg je ook ingevuld terug. Dit zal je jaarlijks herhalen.                                   
                                             
  Het jaarlijks lidgeld vind je hieronder terug. Dit betaal je door overschrijving naar BE78 9799 5788 3186 van 'RAM vzw' met vermelding van naam atleet.                        
                                             
  Wij aanvaarden talententickets. Bezorg ons deze tickets via de clubbrievenbus en breng hun waarde in mindering bij je overschrijving.                          
  Indien je via de mutualiteit recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, bezorg je ons eveneens een kleefbriefje van je mutualiteit.                          
                                             
  Vermijd dat je onverzekerd komt sporten door deze formulieren en overschrijving tijdig uit te voeren.                              
                                             
  Na enige tijd vraag je in het clublokaal na training bij clubverantwoordelijke of trainer naar een officieel borstnummer van de Vlaamse Atletiek Liga, een recreantenkaart of een kangoeroekaart.               
   Het officieel borstnummer is geldig voor het gehele sportjaar waarvoor je inschreef en breng je mee naar je wedstrijden.                            
                                             
  Leeftijdscategorieën                                          
  Volgens leeftijd worden de atleten in categorieën ingedeeld.                                      
  De meeste jeugdtrainingen gebeuren per categorie. Vanaf Cadet train je volgens je interesse/talent samen.                              
  Bij pistewedstrijden, indoor en outdoor, wordt er eveneens per categorie gesport. Bij veldlopen wordt er per geboortejaar gelopen. Voor Kangoeroes is er nog geen competitie.                   
                                             
  Atletiekjaar 2018-2019                                          
  Categorie Je bent geboren in :    Categorie                                
  Kangoeroe 2013-2012   KAN                                  
  Benjamin 2011-2010   BEN                                  
  Pupil 2009-2008   PUP                                  
  Miniem 2007-2006   MIN                                  
  Cadet 2005-2004   CAD                                  
  Scholier 2003-2002   SCH                                  
  Junior 2001-2000   JUN                                  
  Senior 1999-35e verjaardag   SEN                                  
  Master vanaf 35jaar   MAS                                  
  Recreant 2001  en vroeger   RECR                                  
                                             
  Lidgeld nieuwe leden, dus bij je allereerste aansluiting.                                    
  Een atletiekjaar duurt een volledig jaar. Ook in de zomervakantie blijven we trainingen organiseren en kan je aan wedstrijden deelnemen.                          
  Elke week ben je welkom op de atletiekpiste om onder begeleiding van opgeleide trainers te atletieken. Je krijgt bij de jeugd een algemene opleiding, vanaf Cadet wordt er vaker getraind en gespecialiseerd.            
  Elke week kan je wel ergens deelnemen aan een wedstrijd. Enkele wedstrijden staan onze trainers je bij voor je opwarming en om je te leren hoe je aan een wedstrijd deelneemt.                  
  Je neemt gratis deel aan de meeste eigen organisaties, oa. de veldloop en de jeugdmeeting.                                
  Het hele jaar ben je verzekerd.                                          
                                             
  Bij een eerste aansluiting is het lidgeld 25,00 € hoger dan voor reeds aangesloten leden.                                  
  In ruil hiervoor ontvang je een waardebon van 25,00 € die je bij onze clubsponsor Duffel Running Store kan inruilen voor ons clubshirt.                          
  Deze regeling geldt niet voor kangoeroes(kinderen geboren in 2012 en 2011).                                  
                                             
  Voor elke categorie is er een maximum en een minimum bedrag van het lidgeld.                                  
  Je betaalt als lidgeld steeds het bedrag vermeld onder kolom MAX.                                     
  Je kan, volgens deelname aan het clubleven,  tijdens het sportjaar enkele kortingen verdienen tot het vermelde minimumbedrag bereikt wordt.                        
  De wijze waarop je kortingen kan verdienen vind je hieronder.                                    
  Vanaf 1 september 2018 wordt het zo verdiende bedrag terugbetaald op de rekening ,waarvan het lidgeld is betaald.                            
  Indien iemand een andere rekening wil gaan gebruiken, kan hij dat doorgeven als de rekening op dezelfde naam staat als de vorige.                          
                                             
  De datum van je eerste proeftraining of van je vraag om aan te sluiten bepaalt wat het bedrag (max en min) van je lidgeld zal zijn.                          
  Naargeland de maand waarin dit gebeurt zijn er 4 mogelijkheden.                                    
  ATLETIEKJAAR 2018-2019                      
  CATEGORIE /PERIODE KENNISM. SEPT-DEC * JAN-MRT APR-JUN JUL-AUG                          
    MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN.                          
  KAN  90,00 € 90,00 € 75,00 € 75,00 € 60,00 € 60,00 € 45,00 € 45,00 €                          
   BEN - PUP - MIN 135,00 € 115,00 € 120,00 € 100,00 € 100,00 € 85,00 € 80,00 € 70,00 € incl. clubshirt twv.25,00€                    
  CAD - SCHOL 155,00 € 135,00 € 140,00 € 120,00 € 115,00 € 100,00 € 90,00 € 80,00 € incl. clubshirt twv.25,00€                    
  JUN - SEN - MAS 165,00 € 145,00 € 145,00 € 125,00 € 120,00 € 105,00 € 95,00 € 85,00 € incl. clubshirt twv.25,00€                    
  RECR 145,00 € 125,00 € 130,00 € 110,00 € 110,00 € 95,00 € 85,00 € 75,00 € incl. clubshirt twv.25,00€                    
                                             
  LIDGELD voor 3de, 4de, … gezinslid                      
  CATEGORIE /PERIODE KENNISM. SEPT-DEC * JAN-MRT APR-JUN JUL-AUG                          
    MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN.                          
  KAN  75,00 € 75,00 € 65,00 € 65,00 € 55,00 € 55,00 € 45,00 € 45,00 €                          
  BEN - PUP - MIN  120,00 € 100,00 € 110,00 € 90,00 € 95,00 € 80,00 € 80,00 € 70,00 € incl. clubshirt twv.25,00€                    
  CAD - SCHOL 140,00 € 120,00 € 130,00 € 110,00 € 110,00 € 95,00 € 90,00 € 80,00 € incl. clubshirt twv.25,00€                    
  JUN - SEN - MAS 150,00 € 130,00 € 135,00 € 115,00 € 115,00 € 100,00 € 95,00 € 85,00 € incl. clubshirt twv.25,00€                    
  RECR 130,00 € 110,00 € 120,00 € 100,00 € 105,00 € 90,00 € 85,00 € 75,00 € incl. clubshirt twv.25,00€                    
                                             
   met verhoogde tegemoetkoming                      
  CATEGORIE /PERIODE KENNISM. SEPT-DEC * JAN-MRT APR-JUN JUL-AUG                          
    MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN.                          
  KAN  45,00 € 45,00 € 37,50 € 37,50 € 30,00 € 30,00 € 22,50 € 22,50 €                          
  BEN - PUP - MIN  80,00 € 70,00 € 72,50 € 62,50 € 62,50 € 55,00 € 52,50 € 47,50 € incl. clubshirt twv.25,00€                    
  CAD - SCHOL 90,00 € 80,00 € 80,00 € 72,50 € 70,00 € 62,50 € 57,50 € 52,50 € incl. clubshirt twv.25,00€                    
  JUN - SEN - MAS 95,00 € 85,00 € 85,00 € 75,00 € 72,50 € 65,00 € 60,00 € 55,00 € incl. clubshirt twv.25,00€                    
  RECR 85,00 € 75,00 € 77,50 € 67,50 € 67,50 € 60,00 € 55,00 € 50,00 € incl. clubshirt twv.25,00€                    
                                             
                                             
  overschrijving naar BE78 9799 5788 3186 van 'RAM vzw' met vermelding van naam atleet                                  
                                             
  * Wil je bij aansluiting in maand september - oktober ook nog een startnummer voor het aflopende zomerseizoen, dan betaal je een toeslag van 10,00€                      
                                             
  Kortingen                                          
  We wensen iedereen aan te moedigen om alle facetten van ons clubleven ten volle te ervaren.                                
  Naast het regelmatig bijwonen van trainingen willen we je laten deelnemen aan de verschillende evenementen die de club een jaar rond opzet. Deze deelname is in eerste plaats voor jouw                
  ontwikkeling als blijvende sporter belangrijk, en anderzijds nodig voor een vlotte cluborganisatie. We hopen een ruime cultuur van sportkameraden te bestendigen, geenszins om enkel een competitief clubje te worden.          
                                             
x Per clubfacet waar je aan deelneemt, heb je recht op één korting van 5€ (2,50€ voor personen met verhoogde tegemoetkoming) en dit tot het minimum lidgeldbedrag bereikt wordt.                  
  De 4 facetten zijn :                                           
                                             
  1) deelnemen aan een RAM sportevent                                        
      - Van benjamins, pupillen, miniemen en recreanten wordt hiervoor verwacht dat ze deelnemen aan minstens één sportevent georganiseerd door RAM of waar RAM als team aan deelneemt. In het bijzonder denken we daarbij aan :
    - RAM organisaties zoals : oefencross Kapelle o/d Bos, 11november veldloop, 10km van Mechelen,  …                          
    - RAM team wedstrijden zoals : Interclub, PK estafette, …                                
    Wanneer voor de teamwedstrijden het aantal ingeschreven of aanwezige RAM-atleten het onmogelijk maakt om deel te nemen, volstaat het aanwezig te zijn als reserve die eventueel kan deelnemen en als supporter.    
                                             
     - Van cadetten, scholieren en masters wordt deelname aan de BVV in hun categorie verwacht.                          
    Wanneer de ploegopstelling het onmogelijk maakt om effectief deel te nemen, volstaat het aanwezig te zijn als reserve die eventueel kan deelnemen en als supporter.            
    Wanneer de club deze atleten nodig heeft voor effectieve deelname aan de BVV of Nationale interclub AC, is dit een bijkomende vereiste.                  
                                             
    - Van juniors en seniors wordt deelname aan de BVV AC verwacht                              
    Wanneer de ploegopstelling het onmogelijk maakt om effectief deel te nemen volstaat het aanwezig te zijn als reserve die eventueel kan deelnemen en als supporter.            
                                             
  2) deelnemen aan een RAMregelmatigheidscriterium, zijnde veldloop, indoor, outdoortrofee of RAMroadcriterium (zie op website bij 'uitslagen')                        
    Benjamins, pupillen en miniemen mogen hun indoorwedstrijden laten meetellen voor het nodige aantal veldlopen.                      
    Een of meerdere indoor- of outdoorwedstrijden  mogen  hierbij vervangen worden door wegwedstrijden om aan het nodige aantal te komen.                  
    In dit laatste geval dien je deel te nemen in de kleuren van RAM en met RAM als clubnaam,                            
    en dient dit gestaafd te worden met een uitslag. Een marathon telt hierbij voor 2 wedstrijden.                          
                                             
  3) Als je zelf of een familielid van jou meewerkt aan de organisatie van een RAM-activiteit als medewerker of jurylid.                            
    De vrijwilligerslijst is terug te vinden onder info --> vrijwillgers.                                
    De medewerking duurt daarbij de volledige duur van de taak met een maximum van een halve dag.                          
    Indien een ouder met meerdere aangesloten kinderen meewerkt, geldt de korting voor medewerking onmiddellijk  voor alle kinderen.                    
    Als er meer kandidaten zijn dan we zinvol kunnen gebruiken als medewerkers, zal RAM trachten dit billijk te spreiden, rekening houdend met de specifieke noden van de organisatie.          
    De korting kan ook verdiend worden door de verkoop van 5 dozen wafels en/of truffels bij onze jaarlijkse actie.. In dit geval geldt ze slechts voor 1 lid.                
                                             
  4) De 4e korting wordt op dezelfde wijze verdiend als de vorige.                                    
                                             
  Divers                                          
  Meerdere mutualiteiten geven je een terugbetaling van een deel van het lidgeld. Na enige tijd vraag je in het clublokaal na training bij clubverantwoordelijke of trainer naar het gepast formulier              
                                             
  Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming, kunnen met het bestuur overleggen of de betaling gespreid kan worden.                            
                                             
  Recreanten kunnen enkel met een dagvergunning deelnemen aan pistewedstrijden en veldlopen.                                
                                             
  Je aansluiting bij RAM blijft lopen tot dat je zelf je ontslag geeft in de overgangsperiode, je door de club van de ledenlijst geschrapt wordt (na minstens 2 jaar) of door ontslag met wederzijds akkoord.