24/10/2020

Veldloop Bonheiden 8/11 Heren en Mechelen 11/11 Dames -  AFGELAST

 

Ondanks alle voorbereidingen die werden genomen om deze veldlopen op een coronaveilige manier te organiseren, moeten we tot onze grote spijt melden dat deze, door de bijkomende coronamaatregelen van 23/10, toch niet kunnen doorgaan.

De huidige protocollen voor sport voorzien dat, weliswaar onder zeer strikte voorwaarden, de wedstrijden van Kangoeroes t.e.m. Scholieren nog mogen georganiseerd worden. Daartegenover staat echter dat de bijkomende maatregelen die door de federale regering werden genomen tot doel hebben om contacten tussen personen uit verschillende ‘bubbels’ zoveel mogelijk te vermijden. Veel mensen samenbrengen op één locatie lijkt ons dan ook niet aangewezen.

Als atletiekvereniging willen we onze verantwoordelijkheid nemen en hebben daarom beslist om beide veldopen te annuleren.

Laat ons blijven trainen en samen uitkijken naar een gezonde toekomst waarin we terug met z’n allen wedstrijden kunnen lopen.

We bedanken heel graag iedereen die reeds tijd in onze organisatie stak : alle medewerkers, atleten, sponsors, plaatselijke besturen, atletiek.nu, … .

 

Het bestuur van BONH en RAM

 

Vanaf het sportjaar 2020-2021 is er een aparte categorie voor joggers (RAM Road Runners). Daar zij slechts in beperkte mate gebruik maken van de faciliteiten, en niet begeleid worden door een trainer, kunenn zij aansluiten tegen een sterk verminderd tarief (basisprijs 60€).

Een gevolg is dat de aparte prijscategorie voor recreanten is afgeschaft daar recreanten die niet tot de categorie joggers behoren dezelfde ondersteuning krijgen als andere atleten. Ook atleten die niet aan wedstrijden deelnemen, ontvangen vanaf dit jaar dus een wedstrijdnummer.

Beste atleten,

 

Na rondvraag bij onze atleten, starten we onze trainingen voor een groot deel van jullie terug op.

 

Hieronder kan je de algemene richtlijnen terugvinden

Ook de trainingen in zaal en op de Schalk gaan niet door tot aan de paasvakantie.